Schilderijen en reproducties

Bewaar uw werk digitaal

Ook op linnen kunnen we niet van echt te onderscheiden reproducties maken. Voor de meeste kunstenaars houden we een extra digitaal archief bij zodat er altijd nog een extra back-up is.

Onze prijzen zijn laag en bedoeld om een langdurige relatie op te bouwen. Een aantal kunstenaars komt regelmatig (maandelijks, sommige wekelijks) het nieuwe werk laten digitaliseren.

Dit wordt gedaan om verschillende redenen zoals:

  • Er een opname van te hebben voor het verkocht wordt;
  • Er een print op papier of linnen van te laten maken voor zichzelf of voor de klant;
  • Een tussenstap te maken en het werk op de computer of op een print nog wat te veranderen zonder dat er onherstelbare dingen aan het werk gebeuren;
  • Het originele werk te kunnen houden en slechts de Giclee te verkopen.

Wij werken met een groot formaat printer (1.10 x 12 meter ) en met zeer duurzame kleurechte inkten en standaard op 310 gram zwaar museum-kwaliteit papier.

Ook op linnen kunnen we niet van echt te onderscheiden reproducties maken. Voor de meeste kunstenaars houden we een extra digitaal archief bij zodat er altijd een extra back-up is.

Onze prijzen zijn laag en bedoeld om een langdurige relatie op te bouwen.

0 Tweets/
© Copyright 1985-2012 - Studio Buitenhof